Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Dissolve (KS) - 100 Capsules

Evergreen Dissolve (KS) - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Provides kidney and bladder support, genitourinary support, and urinary/prostate health
 • Treats shi lin (stone dysuria)

Ingredients

  • Hai Jin Sha (Spora Lygodii)
  • Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)
  • Shi Wei (Folium Pyrrosiae)
  • Wei Ling Xian (Rx/Rz Clematidis)
  • Fu Ling (Poria)
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
  • Zhu Ling (Polyporus)
  • Zhi Qiao (Fructus Aurantii)
  • Chuan Lian Zi (Fructus Toosendan)
  • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
   View full details