Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Blossom (Phase 3) - 100 Capsules

Evergreen Blossom (Phase 3) - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions:

Used for women's health, menstrual health/regulation, and fertility support.  Tonifies mingmen (life gate) fire and Kidney yang.

  Ingredients

  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
  • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
  • Suo Yang (Herba Cynomorii)
  • Yi Mu Cao (Herba Leonuri)
  • Xu Duan (Radix Dipsaci)
  • Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
  • Lu Jiao Shuang (Cornu Cervi Degelatinatum)
  • Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)
  • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
  • Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi)
  View full details